Un jugment sans motivation à Madagascar

Il ne doit plus avoir de décision de justice sans motif à Madagascar dit...

Aza mikatona amina rindrina efatra ianareo Mpitsara fa andana midina eny amin'ny vahoaka dia azavao ny sain'ny vahoaka ka anisany...

Don't Miss